HOBAS CSO (Combined Sewer Overflow) - trubní odlehčovací komora

HOBAS CSO (Combined Sewer Overflow) trubní odlehčovací komora

Ve spolupráci s univerzitou ČVUT v Praze pod vedením Jaroslava Pollerta PhD. a v souladu s rámcovou směrnicí EU o vodě 2000/60 / ES, vyvinul HOBAS účinný GRP přepadový systém pro jednotnou kanalizaci: HOBAS CSO trubní odlehčovací komora velmi efektivně separuje nerozpuštěné látky z odpadní vody a nasměruje je na čistírnu odpadních vod, zatímco vyčištěná část vody je odvedena zpět do vodního toku.

Tento systém je založen na konstrukci, která byla ověřena pomocí matematického CFD (Computational Fluid Dynamics) a fyzikálního modelu. Prostřednictvím tohoto základního modelu lze simulovat a optimalizovat proudění pro různé průtoky a rozměry. Model byl opakovaně ověřen laboratorními zkouškami a měřením na realizovaných projektech. Každá HOBAS CSO trubní odlehčovací komora je individuálně navržena a optimalizována podle stanovených požadavků.

Výhody HOBAS CSO Trubní odlehčovací komory:

  • Spolehlivý přepad dešťových vod
  • Nízké nároky na údržbu, samočisticí systém
  • Optimální separace nerozpuštěných látek 
  • Dodatečný akumulační prostor
  • Modulární systém
  • Rychlá montáž
  • Nízké nároky na prostor a výkopy během instalace
  • Odolnost vůči vysokému dopravnímu zatížení s minimálním krytím