HOBAS Výzkum & Vývoj

Amiblu TechCentrum ve Sandefjordu (Norsko) se řadí mezi světově nejmodernější centrum pro výzkum a vývoj GRP potrubních systémů. Specialisté a odborníci průběžně sledují parametry HOBAS výrobků, vyvíjejí nové produktové řady a zlepšují stávající. Hlavním zájmem je zajištění nejvyššího možného prospěchu pro zákazníka.

Od výroby prvních HOBAS trub koncem roku 1950 podporují odborníci společnosti HOBAS neustálý technologický rozvoj výrobků, surovin a výrobních zařízení. S otevřením Amiblu TechCentra prostřednictvím více než 30 – ti různých testovacích metod lze nabídnout našim klientům pouze to nejlepší, pečlivě testy a zkouškami ověřené řešení.

Amiblu TechCenter je certifikován dle ISO 9001, ISO 14001 a je vybaven nejmodernějším zařízením pro testování i velkých rozměrů až 4 metry v průměru. Vnitřní tlak, kruhová tuhost, pevnost v tahu, odolnost proti korozi při deformaci a napětí ve stěně trub, odolnost proti otěru, analýza surovin, regrese a analýza procesu stárnutí – všechny tyto uvedené testy jsou ojedinělé. Stejně tak dlouhá léta výroby HOBAS potrubí v závislosti na použití a výsledcích nezávislých certifikačních ústavů potvrzují životnost na více než 50 let a poskytují tak klientům bezpečnou volbu. Dále je Amiblu TechCenter oficiálně akreditovanou a nezávislou zkušební laboratoří certifikovanou podle ISO 17025:2007.

 

 

V TechCentru je možno provádět následující zkoušky :

  • dlouho i krátkodobé zkoušky odolnosti vnitřnímu tlaku
  • dlouho i krátkodobé zkoušky obvodové tahové pevnosti
  • dlouho i krátkodobé zkoušky odolnosti proti korozi při působení mechanického napětí
  • zkoušky odolnosti proti otěru ( Darmstadtskou metodou )
  • dlouho i krátkodobé zkoušky kruhové deformace
  • dlouho i krátkodobé zkoušky kruhové tuhosti
  • regresní analýzy
  • procesní analýzy
  • apod.