HOBAS výroba spojek

HOBAS spojky jsou vyráběny procesem navíjení skleněného vlákna. Aby byly splněny stejné kvalitativní požadavky jako u potrubí, jsou HOBAS spojky vybaveny vysoce kvalitním EPDM těsněním (membránou). Počítačem řízené zařízení pro výrobu spojek pracuje následovně - nejprve je na ocelové vřeteno ( matrici ) nasazen prefabrikovaný těsnící EPDM profil, na který je pak navíjeno skleněné vlákno napuštěné polyesterovou pryskyřicí. Během procesu navíjení je mezi jednotlivé vrstvy vyráběné spojky přidáváno další skleněné vlákno tak, aby došlo k vyztužení stěny i v axiálním směru. Po navinutí potřebné tloušťky laminátu se pryskyřice nechá působením infračerveného záření vytvrdit.

HOBAS výroba tvarovek

HOBAS tvarovky jsou vyráběny z jednotlivých segmentů trub, které jsou navzájem spojovány laminováním. U spoje je po ukončení výrobního procesu garantována jeho naprostá těsnost. Laminát je primárně použit k zajištění těsnosti spoje a pevnosti spojení jednotlivých spojovaných částí. Po zaplnění mezer mezi jednotlivými spojovanými díly a přípravě povrchu jsou na místo budoucího spoje nanášeny vrstvy laminátu, a to ručně, stříkáním nebo navíjením. Takto vyrobené tvarovky pak mají tuhost na úrovni minimálně SN 10000 N/m².

 Kromě standardních tvarovek vyrábí HOBAS také cenově výhodné netypizované tvarovky podle specifických požadavků zákazníků.