Metoda odstředivého lití sklolaminátových (CC-GRP) trub

Metoda odstředivého lití sklolaminátových ( GRP ) trub HOBAS je plně automatizovaný výrobní proces. Počítačový systém řídí zavážecí rameno, kterým se do rotující 6-ti metrové matrice zaváží tři základní komponenty – skleněné vlákno, nenasycená polyesterová pryskyřice a písek. Trouba je vyráběna vrstvu po vrstvě – viz detail na pravé straně. 

Podle požadovaných vlastností trouby, třídy tuhosti a třídy tlakové odolnosti, je použit příslušný algoritmus zavážení tak, aby byla vytvořena standardizovaná struktura stěny trouby odpovídající normě DIN 16869 s přesně definovanými strukturními vrstvami. Odstředivé díly stlačují strukturu během procesu odlévání (dosahující tlaku 30-70 bar) zajišťují výrobu vysoce kompaktní stěny bez přítomnosti zbytkových vzduchových bublin.  

Výsledkem je plynotěsná stěna bez jakýchkoliv dutin, jejichž absence je pro kvalitativní vlastnosti odstředivě litých GRP sklolaminátových výrobků obzvláště důležitá. I když můžeme vyrábět prakticky neomezený počet různých typů trub, mají všechny trouby HOBAS jednotnou charakteristickou strukturu stěny. Jádrová vrstva vyrobená z plniv a pryskyřice je uzavřena mezi dvě vysoce vyztužené vrstvy tvořené skleněným vláknem a pryskyřicí. Přechody mezi jednotlivými vrstvami jsou plynulé, jelikož se ve struktuře podíl jednotlivých surovin průběžně mění. Struktura je principiálně stejná jako u dvojitého nosníku ve tvaru písmene T, což má za následek možnost vysokého mechanického zatížení při hospodárném využití surovin. Zvenčí uzavírá strukturu pryskyřičná vrstva plněná pískem, která je odolná proti UV-záření. Zevnitř uzavírá těleso trubky vnitřní vrstva bohatá na pryskyřici.

Oblast použití
Jmenovitý průměr [DN] 200 - 3600 mm
Jmenovitá tlaková třída [PN] 1 - 32 bar
Jmenovitá tuhost [SN] 630 - 1000000 N/m²
Výrobky - Potrubí pro odpadní vodu
- Potrubí pro piitnou vodu
- Potrubí pro znečištěný vzduch

Odstředivě lité potrubí HOBAS bylo použito na mnoha projektech. Referenční projekty najdete ZDE.