Bezvýkopová (NO-DIG) instalace - relining, vložkování předem vyrobenými troubami

Touto metodou (relining) se vytváří systém "trubka v trubce“. Vzniká tak nová konstrukce potrubí a to nejen po hydraulické stránce, ale také po stránce korozívní odolnosti a statické funkčnosti. Metoda má bezkonkurenční výhodu: staré potrubí se nahrazuje rychle a snadno novým potrubím v kvalitě odpovídající novým požadavkům na provozování trubní trasy. S jednoduchou mechanizací lze docílit instalace v dlouhých úsecích. Velmi často se tato metoda využívá i při tvorbě finálního vnitřního povrchu budovaného potrubí a to s garancemi těsnosti a statické funkce pro nejrůznější vlivy zatížení na stěnu HOBAS sklolaminátových (GRP) trub.

Instalace touto metodou zahrnuje tlačení nebo tahání nových trub do stávajícího potrubí. Po instalaci, spojení a fixaci polohy potrubí se zbývající meziprostor mezi původním a vloženým potrubím vyplní, obvykle jemnozrnnou betonovou nebo cementopopílkovou injektáží. Výplň v okolí instalovaných HOBAS trub stabilizuje trasu ve požadované poloze. Sklolaminátové (GRP) trouby HOBAS použité pro instalaci relining jsou vhodné zejména pro opravy, rekonstrukce a sanace potrubí, které již nevyhovují zejména po statické stránce, při změně dopravovaného média původní trasou a v místech, kde nelze potrubí vyměnit výkopem. Nízká hmotnost, odolnost proti korozi, kvality, snadná instalaci a široký sortiment doplňkových výrobků (šachty, jímky, tvarovky apod.) umožňuje vybudovat ve staré trase trasu zcela novou.