Mikrotuneláž

Protlačování (mikrotuneling) je bezvýkopovou instalací s kontrolovaným vedením směru provádění. Trouby HOBAS určené k protlačování (Jacking Pipes) mají vysokou pevnost v tlaku a velmi přesné rozměry tvaru. Díky hladkému, nenasákavému vnějšímu povrchu, přesnému vnějšímu průměru (de), malé toleranci rozměrů a nízké hmotnosti vykazují sklolaminátové (GRP) trouby HOBAS k protlačování nejnižší tlačné síly při výstavbě touto metodou.

Malý vnější průměr trub ve vztahu k vnitřnímu průměru vede k řadě výhod. Například jsou zapotřebí menší stroje pro protlačování potrubí, což znamená menší zařízení i leasingové náklady; náklady na stavbu a přípravu startovacích šachet mohou být podstatně sníženy. Adekvátní spoje a tvarovky pro každou aplikaci zajistí kompletní vodotěsný systém.

Mikrotuneláž s HOBAS trubním systémem
HOBAS výhody - Vysoká pevnost v tlaku
- Menší vnější průměr – nižší náklady na strojní vybavení
- Menší Vnější průměr – menší objem vytěžené zeminy
- Potřeba nižších tlačných sil
- Možnost úhlového vychýlení ve spojích
- Velmi dlouhá životnost, více než 50 let
Doplňkové výrobky - Praktické zapuštěné spojky
- Doplňkové trubky pro mezitlačné stanice
- Injektážní/lubrikační otvory
- možnost kompletace protlačených úseků s potrubím instalovaným do výkopů a nebo reliningem včetně kompletace s GRP-šachtami

Výhody protlačování ve srovnání s tradiční instalací výkopem:

  • minimální vlivy na pohyb osob a vozidel nad instalovanou trasou
  • okolí místa staveb netrpí hlukem a prachem
  • při instalaci není třeba snižovat hladinu spodní vody
  • žádné speciální skladové prostory
  • instalace bez ohledu na povětrnostní podmínky
  • vliv na životní prostředí je podstatně nižší než u instalací do výkopů
  • možnost instalace do míst, která nelze z nejrůznějších důvodů otevřít
  • díky relativně tenké stěně potrubí je snížen objem vytěžené zeminy
  • emise CO2 během výstavby i od dopravy jsou nižší více zde

 

První realizovaný projekt s použitím trub HOBAS CC-GRP v této technologii byl proveden jako součást výzkumného projektu v Hamburku.  V roce 1982  byly instalovány HOBAS trubky délky L = 2980 mm, s vnějším průměrem de = 752 mm a tloušťkou stěny 50 mm bez se zařízením ISEKI. Během několika málo desetiletí získaly sklolaminátové (GRP) HOBAS trouby k protlačování velkou oblibu v bezvýkopových technologiích. Výroba HOBAS umožňuje vyrobit trouby o velikosti vnějšího průměru de až 3600 mm.