Do výkopu

Sklolaminátové (GRP) potrubí HOBAS má nižší hmotnost než mnoho jiných trubních materiálů pokládaných do země. Trouby HOBAS jsou vyráběny se standardní délkou cca 6 m. To usnadňuje manipulaci na místě. Výkopy mohou být velmi úzké a hluboké a nejsou překážkou pro profesionální a rychlou montáž. Vzhledem k tenké avšak pevné stěně potrubí a z toho plynoucí nízké hmotnosti jsou nižší náklady pro instalaci, protože není potřeba těžká mechanizace. Menší rozměry umožňují užší výkopy a tím snižují náklady na výkopové práce na minimum. Těsné a snadno napojitelné spojky, které jsou již namontované na jednom konci trub a nebo tvarovek, vedou k vysokému výkonu instalace.