Otěruvzdornost

Vynikající otěruvzdornost trubek HOBAS vychází z mimořádně elastické a hladké vnitřní vrstvy (liner), která je výsledkem technologie odstředivého lití. Alternativním řešením je vkládání bariérové vnitřní vrstvy na vnitřní stranu trub, která tímto vždy chrání konstrukční staticky účinné vrstvy proti nejrůznějším korozívním vlivům.

 Ústav pro hydrauliku a hydrologii v Darmstadtu vyvinul na zkoušky otěruvzdornosti speciální metodu. Tato takzvaná „darmstadtská“ metoda, kterou předepisují nejrůznější normy, spočívá v tom, že poloviční podélně odříznutý vzorek trubky naplněný definovanou směsí písku a vody se kývá na kolébce a simuluje tak praktické vlastnosti z hlediska pohybu sedimentů na dně trub. Různé materiály trubek byly testovány ve výzkumné laboratoři James Hardie Research and Engineering Laboratory v Austrálii. Otěr se měřil v pravidelných odstupech na 470 mm dlouhém středním kusu zkušebního tělesa. Hodnoty byly znázorněny v závislosti na počtu kyvů testovaných těles.