Efektivní potrubí - Instalace oblouků bez kolen

Vychýlení ve spojích je důležitým kritériem pro pokládku trubek a těsnost systému. Kromě pružnosti materiálu je další vlastností potrubí HOBAS, kterou je třeba zdůraznit. Díky konstrukčnímu uspořádání spojek (konstrukce pryžového těsnění) se spojováním trub lze vytvořit vedení trasy s většími poloměry i bez speciálních tvarovek. Vychýlení ve spojích je důležité i při různých poklesech již uložené trasy a i při těchto výchylkách nedochází ke ztrátě těsnosti a to ani pro tlaková potrubí.

Spojky tvoří kloubová spojení jednotlivých trub a nebo tvarovek (šachet). Rizika vznikající při napojení na objekty jímek, budov, nádrží, šachet a rozdílů při sedání těchto objektů vůči uloženému potrubí se minimalizují použitím přídavných „kloubových trubek“ (krátká trubka se spojkou). Berte prosím v úvahu, že standardní napojení na šachty a stavby již zpravidla umožňují dostatek možností ohybu.

Vychýlení směru trasy lze docílit i zešikmením řezu na koncích trub

Výhody potrubního systému HOBAS se šikmým řezem

  • Nižší hydraulická ztráta oproti obloukům (tvarovkám) ze segmentových kolen.
  • Optimální trasování díky vysoké adaptabilitě možného řešení
  • Odpadá potřeba segmentových oblouků (kolen) a betonových bloků při tlakovém potrubí
  • Snadná a rychlá instalace
  • Možnost přizpůsobit velikost zešikmení na místě stavby