Hydraulické vlastnosti

Naprostá hladkost trub HOBAS, daná technologií výroby, snižuje podstatně ztráty třením při průtoku potrubím, než u jiných typů trubek srovnatelných rozměrů. Vnitřní vrstva bohatá na pryskyřici poskytuje ochranu proti agresivním médiím. Vhodně zvolené suroviny při výrobě HOBAS trub umožňují použití pro rozvody pitné vody. Hladký vnitřní povrch není náchylný k tvorbě inkrustací a usazenin. Tyto výborné hydraulické vlastnosti jsou umožněny i délkou trub (6 m) a konstrukcí spojů. Hladkost vnitřního povrchu umožňuje instalovat kanalizace i v relativně malých sklonech, neboť rychlosti proudu k transportu sedimentů je dosaženo dříve, než u potrubí s vyššími hodnotami součinitelů drsnosti.

Potrubí HOBAS (bez vlivů místních ztrát na tvarovkách a nebo instalovaných armaturách) mají následující hodnoty hydraulické drsnosti:

Koeficient drsnosti trub
Colebrook-White k 0.01
Hazen-Williams C 155
Mannings n 0.008-0.01

Díky výborným hydraulickým vlastnostem jsou ztráty na dopravu kapaliny trubkou minimální. Tyto nízké ztráty představují důležitý aspekt pro hodnocení energetických ztrát nejen při čerpání, ale také při využití potrubí pro energetické využití. Úspory a náklady je třeba zohlednit při kalkulaci hospodárnosti potrubního systému během provozování. Podobně je možné hodnotit náklady spojené s odstraňováním sedimentů u kanalizačních systémů z HOBAS potrubí.