Normy

Systémy řízení jakosti a životního prostředí jsou v souladu s nejnovějšími požadavky norem ISO 9001 + ISO 14001 a jsou certifikovány nezávislými institucemi. Vysoká kvalita je standardem produktů HOBAS pevně zakořeněným ve firemní filozofii.

Normy:
ISO 10467 Plastové potrubní systémy pro tlakové a beztlaké kanalizační přípojky a kanalizace - Reaktoplasty vyztužené skleněnými vlákny (GRP) na bázi nenasycených polyesterových pryskyřic (UP)
ISO 10639 Plastové potrubní systémy pro tlakové a netlakové rozvody vody – Reaktoplasty vyztužené skleněnými vlákny (GRP) na bázi nenasycených polyesterových pryskyřic (UP)
ISO 25780 Plastové potrubní systémy pro tlakové a beztlaké zásobování vodou, zavlažování, odvodňování nebo kanalizace - reaktoplasty (GRP) na bázi nenasycených polyesterových pryskyřic - Trubky s pružnými spoji pro instalaci protlakem
EN 1796 Tlakové a beztlaké plastové potrubní systémy pro rozvody vody - Reaktoplasty vyztužené skleněnými vlákny (GRP) na bázi nenasycených polyesterových pryskyřic (UP)
EN 14364 Tlakové a beztlaké plastové potrubní systémy pro kanalizační přípojky a stokové sítě - Reaktoplasty vyztužené skleněnými vlákny (GRP) na bázi nenasycených polyesterových pryskyřic (UP) - Specifikace pro trubky, tvarovky a spoje

HOBAS je v souladu s místními standardy jako jsou ASTM, AWWA, DIN, ON, BS. Podívejte se na národní HOBAS webové stránky, na kterých jsou uvedeny normy pro jednotlivé země.