HOBAS Novinky 2015

29.12.2015

PF 2016

HOBAS CZ spol. s r.o. Vám přeje hodně štěstí zdraví a pracovních i soukromých úspěchů v roce 2016. [více]

29.12.2015

Nové vedení v čele HOBAS: Claus Brun a Harald Slamanig

Noví jednatelé Claus Brun a Harald Slamanig budou stavět na silných stránkách společnosti, jejichž základy byly položeny již v minulosti. Spolu s vysoce motivovaným týmem budou i nadále na cestě k úspěchu. Budou konstruktivně...[více]

27.04.2015

Vodojem Bílka již tři roky v provozu

V roce 2011 byl instalován vodojem HOBAS 2x 40 m3 v Bílce na Teplicku. Kvůli snadné manipulatelnosti a transportu v náročném terénu, ale i snadné údržbě během provozování si vybral investor systém Hobas. [více]

16.03.2015

Stoka s velkými rychlostmi v Kutné Hoře

Kanalizace z HOBAS potrubí DN 600 v Kutné Hoře byla vybudována v roce 1993. Součástí dodávky byla i speciálně vyrobená šachta z DN 1400 se spadištěm na konci této trasy. Díky velkému sklonu 86 ‰ je pravidelně provozně sledována...[více]

10.02.2015

Prohlídka stoky COIII

Dne 3.12.2014 proběhla za přítomnosti provozovatele, správce, projektanta, stavební firmy a dalších odborníků prohlídka stoky COIII, která byla dokončena na přelomu roku 2013 a 2014. [více]