Trubní vodojem HOBAS slouží obyvatelům Klepačova

HOBAS pomohl vyřešit problémy se zásobováním pitnou vodou v obci Klepačov.

HOBAS dodal nový trubní vodojem pro obec Klepačov. Obci tak pomohl vyřešit několik problémů se zásobováním pitnou vodou. Trubní vodojem o celkové kapacitě dvě stě kubíků sestávající z armaturní komory a čtyř akumulačních nádrží postavilo pro VODÁRENSKOU AKCIOVOU SPOLEČNOST, a.s. sdružení stavebních firem FIRESTA - Fišer, rekonstrukce, stavby a.s. a Dopravní stavby Brno, s.r.o. S výstavbou celé akce se započalo v dubnu a celá stavba byla slavnostně předána za účasti představitelů města Blanska 15. září 2016, o celé tři měsíce dříve než bylo původně plánováno. Samotné sestavení vodojemu proběhlo během jednoho dne. VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s. divize Boskovice pořídila časosběrné video, které zájemce netradiční formou seznámí s výstavbou vodojemu v Klepačově - místní části města Blanska (video zde).