Inženýrský servis

Jako dodavatel systému HOBAS klade velký důraz na servis. Naši odborníci vám poskytnou podporu, aby zajistily, že váš projekt proběhne hladce - od počátečního plánování až po jeho dokončení. HOBAS se zavazuje poskytovat zákazníkům po celém světě širokou škálu výrobků a profesionální podporu.

  • Statické propočty podle různých pravidel
  • Hydraulické propočty
  • Konstrukce a výkresy šachet a staveb i speciální konstrukce ve 2D a 3D
  • Poradenství, školení a podpora stavebních firem
  • Podpora během stavebních činností na místě poskytovaná staveništními poradci & montéry HOBAS
  • Montážní výkony
  • Vývoj speciálních tvarovek a speciálních trubek
  • Technická dokumentace a informační materiál
  • Logistický servis

Naši technici jsou schopni zajistit vypracování studií proveditelnosti a přesné technické výkresy, takže si můžete být jisti, že jste vybrali správný materiál. Hydraulické a statické výpočty jsou stejně tak součástí služby jako i práce technických HOBAS konzultantů a poradců, kteří jsou na místě během stavebních prací. Jejich cílem je zajistit, aby i ty nejsložitější problémy byly překonány.