HOBAS zavlažovací potrubní systémy

Vzhledem k velkým vzdálenostem mezi zásobovacím a odběrným místem může při použití nekvalitních zavlažovacích systémů dojít při transportu ke ztrátám až 50% přepravované vody. Velká důležitost, jak ekonomická tak i ekologická, je proto kladena na zvolenou technologii zavlažování a použitá zařízení, zejména pak kvalitu zavlažovacího potrubí.

Existuje několik hlavních způsobů zavlažování, které se odlišují tím, jak je voda distribuovaná. Cíl je ale pokaždé stejný: stejnoměrně zásobovat jednotlivé oblasti vodou za účelem zvýšení kvality plodin a objemu sklizně. Od zdroje je voda vedena hlavním zásobovacím potrubím do vedlejších tras k jednotlivým rozprašovačům či zavlažovačům.

 Volba správného potrubního systému se ukáže při vyhodnocení efektivity : doba životnosti, instalace, údržba, hydraulické vlastnosti, vodotěsnost systému, atd. to vše hraje rozhodující úlohu pro rentabilitu. Díky více než 50-letým zkušenostem s výrobou a vývojem poskytuje HOBAS trubní systém podstatné výhody pro dlouhodobé a cenově efektivní zásobování vodou.

Výrobní program
Jmenovitý průměr [DN] 200 - 3600 mm
Tlaková třída [PN] 1 - 32 bar
Výrobky Trouby, spojky, tvarovky, příslušenství