HOBAS Speciální aplikace

HOBAS dodává sklolaminátový potrubní systém vysoké kvality včetně inženýrského servisu po celém světě. Množství výhod, které poskytuje sklolaminátový materiál HOBAS, ho předurčuje i k aplikacím nad rámec použití standardních trub.

 Díky zkušenostem našich HOBAS inženýrů jsme schopni zajistit řešení na míru, které vyhovuje specifickým požadavkům zákazníka. Zde jsou uvedeny některé příklady:

 Separační potrubí pro proces sedimentace na ČOV

Rybí cesty/rybí přechody vyrobené ze sklolaminátových segmentů

HOBAS trouby jako speciální podpěry s vysokou tuhostí pro elektrická zařízení, elektricky nevodivé a nepodléhající zmagnetizování

Přechody pro divokou zvěř

Sklolaminátové trouby a tvarovky pro dětská hřiště

Chodby a kolektory