HOBAS Retenční systémy

Odlehčení kanalizací z materiálu HOBAS jsou dodávána jako stavebnicový systém vyrobený podle specifikací od projektanta a konkrétních požadavků stavby.  Jednotlivé díly jsou rychle, jednoduše a bezpečně zkompletovány se zárukou vodotěsnosti bez požadavků na další dokončovací práce.

 

Modulový HOBAS Odlehčovací komora se obecně skládá z následujících částí:

Nátoková část

Propojovací potrubí

Revizní šachta/sklolaminátová tangenciální šachta

Odtoková část/GRP šachta

Sloučené konstrukce (rozdělovací nebo kombinované konstrukce)

Oblast použití
Jmenovitý průměr [DN] 200 - 3600 mm
Výrobky - Vtokové objekty
- Výtokové objekty
- Různé revizní šachty
- Protipovodňové systémy

Vlastnosti

  • Modulový systém
  • Nízká drsnost stěn
  • Nízká hmotnost
  • Krátká doba výstavby/jednoduché spojování
  • Dlouhá životnost
  • Chemická odolnost
  • Jednoduchá údržba
  • Možnost dodatečného rozšíření