HOBAS Renovace šachet – jako nové

Renovace stávajících šachet a konstrukcí v odvodňovacím systému má stále větší důležitost. HOBAS dodává dva systémy, které jsou odlišné od dosud dostupných technologií na trhu a umožňují tak dosažení odlišných výsledků. Celkové číslo šachtových konstrukcí v německém veřejném sektoru je okolo 10 milionů. A přibližně 1 milion z nich vyžaduje opravu. Tzn, že plánované náklady na renovaci těchto šachet jsou přibližně 4 biliony euro. HOBAS nabízí dvě metody: renovaci šachet a vkládání šachtových vložek (tzv. šachta v šachtě), které představují optimální a nízkorozpočtové řešení.

 

 

Renovace způsobem šachta v šachtě

Takto označujeme způsob renovace, kdy je HOBAS nová šachta osazena dovnitř stávající renovované konstrukce. Tato metoda respektuje jak dané podmínky jako jsou nominální šířka, hloubka, tvar kynety, ale umožňuje navíc to, že stará šachta nemusí být kompletně odstraněna vykopáním. Nová šachta plně přebírá všechna statická zatížení.

 Výhody:

Všechna statická zatížení jsou převzata novou šachtou

Vysoká odolnost vůči korozi a permanentní vodotěsnost

Rehabilitace je nezávislá na vlhkosti, těsnosti a statické únosnosti staré šachty

Nedochází ke snížení profilu šachty

Velice malý objem výkopových prací

Rychlá a jednoduchá instalace

Nízké provozní náklady, dlouhá životnost

Renovace šachet

Požadavek pro tento způsob opravy je staticky únosná stávající šachta. Hobas renovace šachet je modulový systém. Všechny jednotlivé komponenty jsou navrženy tak, aby mohly být protaženy standardním otvorem do šachty (De 625 mm). Tato metoda je jednoduchým a rychlým způsobem renovace netěsných a zkorodovaných šachet. A navíc, HOBAS modulový systém renovace šachet může být přizpůsoben prakticky všem aplikacím.

  Výhody:

Proces renovace – nejsou potřeba prakticky žádné výkopové práce

Jednoduchá instalace (modulový systém)

Kompletní ochrana proti korozi a infiltraci spodní vody

Odolnost agresivním odpadním vodám

Nezávislost na stavu původní šachty

Riziková místa (tzn. spoje trub) jsou permanentně vodotěsná