HOBAS potrubní systémy pro průmyslovou úpravu vzduchu

Trubní systémy pro rozvody oxidu uhličitého

 Při výrobě papíru a plastů  se ve výrobním procesu používá oxid uhličitý. Plyn se dopravuje potrubím HOBAS, které může být přizpůsobeno náročným chemickým podmínkám. HOBAS potrubí má oproti ostatním typům výhodu, protože se s ním snadno manipuluje, jednoduše se instaluje a může být variabilně kombinováno s ostatními trubními materiály.

 

Potrubní pro vedení plynu

Během procesu výroby papíru se uvolňuje plyn skládající se ze vzduchu, vodní páry, těkavých organických sloučenin, SO2 a SO3. Tento plyn pak podstupuje proces tepelného čištění. Při výběru materiálu potrubí pro tuto aplikaci je nutné vzít v úvahu nízké pH a vysokou teplotu plynu (90 ° C). Trubky musí být taky odolné proti UV záření, protože většina potrubí vede mimo výrobní haly.

Průmyslové trubky HOBAS jsou odolné proti korozi a díky použití UV-odolné pryskyřice jsou ideální pro toto plynové vedení. Pro jeden z projektů jsme dodali celkem 140 m trub DN 700, PN 2,5 ve formě prefabrikovaných dílů, které byly následně na stavbě spojeny metodou ručního laminování.

 Staré potrubí bylo odstraněno a nové vsazeno. Stísněný prostor a pracovní výška až 15 m byly na staveništi velkou výzvou při laminovacích pracích. Protože stavba musela být provedena během plného provozu, bylo extrémně důležité dodržet nabitý plán práce, vše pečlivě plánovat a projekt efektivně řídit. Vzhledem k nečekané nehodě v závodě musely být práce dokončeny tak rychle, jak jen to bylo možné. Místo původně plánovaných tří týdnů se podařilo díky efektivní práci montérů a projektových manažerů dokončit instalaci do 16 dnů a plynovod tak uvést do provozu dříve, než se doufalo. Špičková kvalita, inovativní výrobek a profesionální instalace na místě: HOBAS v tomto projektu opět prokázal velké zkušenosti s instalací průmyslových vedení.

 

Výrobní program
Jmenovitý průměr [DN] 200 - 3600 mm
Tlaková třída [PN] 1 - 32 bar
Rozsah teplot do 80° C (vyšší teploty na vyžádání)
Trubní systém Trouby, spojky, tvarovky