HOBAS potrubní systémy pro odsolování mořské vody

Čerstvá voda - bez ohledu na to, zda je pitná nebo užitková - je vzácný a cenný zdroj. Až příliš často jsou lidé v suchých pobřežních oblastech pro splnění své každodenní potřeby pitné vody odkázáni na využití mořské vody. V odsolovacích zařízeních je sůl z vody odstraňována za použití různých procesů. Někde se souběžně vyrábí i užitečné vedlejší produkty, například stolní sůl (chlorid sodný).

Trouby HOBAS jsou velmi vhodné pro přívodní a odvodní potrubí v odsolovacích závodech. Vysoce flexibilní, korozi odolné produkty lze přizpůsobit různým požadavkům ( velký průměr a nízký tlak pro vnější potrubí nebo malý průměr a vysoký tlak na vnitřní potrubí )  a zajistit tak bezpečnou přepravu slané vody a solanky po mnoho desetiletí.