HOBAS potrubní systémy pro energetiku

Vedení chladící vody

Vzhledem k tomu, že poptávka po energii neustále roste prakticky v každé zemi na světě, staví se stále více elektráren. Mnohé z nich jsou paroplynové elektrárny (CCPP), které výrazně snižují spotřebu primárních energetických nosičů díky jejich vysoké účinnosti. Stejně jako ve všech tepelných elektrárnách hraje i u CCPP elektráren klíčovou roli vodní chladicí soustava. Když pára projde turbínou, je v chladícím systému zkondenzována a může být následně vrácena do procesu.

Průmyslové výrobky HOBAS mají vynikající tepelné vlastnosti a jsou také schopné odolávat nepříznivým povětrnostním podmínkám. Kombinace extrémně tuhého potrubí pro podzemní úseky a na zakázku připravené nadzemní části umožňuje HOBAS-u dodávat kompletní systémová řešení pro elektrárny, která splňují všechny potřeby zákazníka. Životnímu prostředí přátelská bezvýkopová instalace a použití HOBAS potrubí pro vyústění do moře je další bezproblémovou možností.

Výrobní program
Jmenovitý průměr [DN] 200 - 3600 mm
Tlaková třída [PN] 1 - 32 bar
Rozsah teplot do 80° C (vyšší teploty na vyžádání)
Trubní systém Trouby, spojky, tvarovky