HOBAS potrubní systémy pro pitnou vodu

Voda opouští rezervoár speciálním vedením pro pitnou vodu. To je část, kam HOBAS vstupuje s širokým výběrem trubních profilů pro různé tlakové třídy. Velmi hladký vnitřní povrch potrubí s extrémně nízkým koeficientem drsnosti minimalizuje tlakové ztráty, zajišťuje optimální rychlost průtoku a pomáhá tak šetřit energii v systémech přečerpávání. Široký výběr standardních i na míru zhotovených tvarovek, včetně T-kusů, F-kusů, Y-kusů a kolen v rámci celého produktového rozsahu.

Výrobní program
Jmenovitý průměr [DN] 150 - 3600 mm
Tlaková třída [PN] 1 - 32 bar
Jmenovitá tuhost [SN] 630 - 1000000 N/m²
Výrobky - Trouby, spojky, tvarovky, příslušenství
- Vodojemy
- Jímací studny
- Šachty & zásobníky
- Potrubí pro studny a filtrační potrubí

Vodojemy

Předtím než je upravená pitná voda transportována vodovodní sítí k odběratelům, bývá nejdřív obvykle uložena v zásobníku. S kapacitou od pěti až po několik set metrů krychlových, jsou HOBAS vodojemy k dispozici v různých provedeních. Znamená to, že každý vodojem je sestaven na míru a dodán jako systém stavebních dílců s již připravenými doplňky (například inspekční vchod, armaturní komora ...)

Well and Filter Pipes

HOBAS GRP filtrační trubky a trubky pro studny jsou nejčastěji používány v místech s velkým množstvím podzemní vody vhodné pro získání vody pitné. Bývají vkládány jako vodorovné nebo svislé potrubí do zvodnělých vrstev pod hladinou podzemní vody. Voda se následně upravuje přes štěrkový filtr a filtrační tyče. HOBAS filtrační potrubí získalo skvělou reputaci pro toto použití díky vynikající rychlosti filtrace, vysoké pevnosti, kterou lze přizpůsobit podle potřeby, a nákladové efektivnosti při instalaci a následném provozu.