HOBAS potrubí instalované v podzemních chodbách a tunelech

Důležitou vlastností trub používaných v podzemních chodbách a tunelech je stupeň jejich hořlavosti. Proces výroby odstředivě litých sklolaminátových trub HOBAS umožňuje navrhnout trouby se  speciální složkou, která významně snižuje riziko šíření požáru v tunelech.  Také vysoký obsah nehořlavých minerálních složek (t.j. skleněných vláken, křemičitý písek) snižuje nebezpečí šíření ohně.

 Vysoký obsah minerálních látek rozpuštěných ve vodě vede velice často ke vzniku inkrustací na vnitřním povrchu trub vedoucí ke ztrátě hydraulických vlastností potrubí. Sklolaminátové trouby HOBAS mají  vnitří ochrannou vrstvu z pryskyřice (tzv. liner), která vytváří hladký a rovný povrch bez tendence vázat na sebe minerální usazeniny.

Výrobní program
Jmenovitý průměr [DN] 200 - 3600 mm
Tlaková třída [PN] 1 bar
Výrobky - Trouby, spojky, tvarovky, příslušenství
- Nesnadno hořlavý materiál