HOBAS kanalizační potrubní systémy

HOBAS GRP potrubní systémy mají vysokou odolnost proti látkám způsobujícím korozi a jsou proto ideální pro městské či obecní kanalizační rozvody. HOBAS GRP potrubní systémy mají široké využití pro kanalizační stoky, jakož i mostní, silniční, či tunelové odvodnění.

 Zvláště nebezpečná v systémech odpadních vod je biogenická kyselina sírová s nízkou hodnotou pH, která nepříznivě působí na beton a ocel. Příslušná odolnost GRP materiálů proti korozi dokonale a snadno snáší takové chemické vlivy. Pro zvlášť agresivní média, např. průmyslových aplikací jsou HOBAS GRP kanalizační systémy vybaveny vysoce odolnou pryskyřicí nebo speciální ochrannou vrstvou (linerem).

Výrobní program
Jmenovitý průměr [DN] 150 - 3600 mm
Jmenovitá tlaková třída [PN] 1 - 32 bar
Jmenovitá tuhost [SN] 630 - 1000000 N/m²
Výrobky - Trouby, spojky, tvarovky, příslušenství
- Jímky
- Nekruhové potrubí (NC Line)
- Šachty & Nádrže
- Retenční systémy

HOBAS CSO (Combined Sewer Overflow) trubní odlehčovací komora

Ve spolupráci s univerzitou ČVUT v Praze pod vedením Jaroslava Pollerta PhD. a v souladu s rámcovou směrnicí EU o vodě 2000/60 / ES, vyvinul HOBAS účinný GRP přepadový systém pro jednotnou kanalizaci: HOBAS CSO trubní odlehčovací komora velmi efektivně separuje nerozpuštěné látky z odpadní vody a nasměruje je na čistírnu odpadních vod, zatímco vyčištěná část vody je odvedena zpět do vodního toku.

Tento systém je založen na konstrukci, která byla ověřena pomocí matematického CFD (Computational Fluid Dynamics) a fyzikálního modelu. Prostřednictvím tohoto základního modelu lze simulovat a optimalizovat proudění pro různé průtoky a rozměry. Model byl opakovaně ověřen laboratorními zkouškami a měřením na realizovaných projektech. Každá HOBAS CSO trubní odlehčovací komora je individuálně navržena a optimalizována podle stanovených požadavků.