HOBAS potrubní systémy pro malé vodní elektrárny

Začátkem 60-tých let minulého století elektrárna Gommerkraftwerke v Binnskej dolině ve Švýcarsku v okrese Valais hledala vhodný materiál pro tlakový přivaděč pro vlastní vodní elektrárnu. V té době, švýcarští strojní inženýři přemýšleli o jiném využití pro jejich válce na barvení textilií. Byla to šťastná shoda náhod, když elektrárna Gommerkraftwerke slyšela o potrubí s vynikajícími vlastnostmi a nízkou hmotností, volba materiálu byla jasná - a tak použili potrubí z odstředivě litého sklolaminátu pro 3 km dlouhý úsek s velmi ostrým klesáním. Protože materiál je tak lehký, potřebovali na rychlou instalaci pouze relativně jednoduché zařízení. V strmém a náročném terénu švýcarské Binnskej doliny HOBAS tlakové potrubí prokázalo dokonalou spolehlivost, která je v současnosti v provozu již více než 50 let.

 HOBAS potrubí pro malé vodní elektrárny má nízký koeficient drsnosti a hladký vnitřní povrch, který zaručuje minimální tlakové ztráty a tím maximální hodnotu průtoku. V porovnání s ostatními materiály dosahuje vyšší rychlost průtoku při stejném průměru, výsledkem čehož jsou vyšší výstupy. Odkdy jsou potrubí často využívány k instalaci v horách a náročných terénech, trvale lehké potrubí HOBAS tvoří špičku v rozhodovacích procesech při výběru materiálu: jejich jednoduchá manipulace redukuje dobu instalace a šetří několik dalších nákladů.

 

Výrobní program
Jmenovitý průměr [DN] 150 - 3600 mm
Jmenovitá tlaková třída [PN] 1 - 32 bar
Jmanovitá tuhost [SN] 630 - 1000000 N/m²
Výrobky - Trouby, spojky, tvarovky, příslušenství
- Šikmé řezy

HOBAS Sand Trap

Klíčovým prvkem pro odstraňování pevných látek v malých vodních elektrárnách je lapák písku. Po větších kamenech a splaveninách dřeva, které jsou obvykle zachyceny na česlích hrubého předčištění, lapák písku odděluje menší pevné částicejako je štěrk, písek a bahno z říčních vod. Tím zabraňuje hromadění jemných sedimentů v přivaděči . Tím, mimo jiné, prodlužuje provozní dobu a údržbové intervaly vodní elektrárny, chrání turbínu před nadměrným opotřebením a zvyšuje životnost zařízení.

HOBAS vyvinul mimořádně efektivní, prefabrikovaný lapák písku, který je sestaven ze sklolaminátových trub. Díky modulárnímu systému a nízké hmotnosti je HOBAS Sand Trap velice snadno transportován do místa instalace a integrován do systému malé vodní elektrárny. Vypouštěcí jednotka, která může být na vyžádání plně automatizována, spolehlivě čistí lapák písku od separovaných pevných látek.

Účinnost usazovacího systému a proplachovací funkce HOBAS lapáku písku byly prokázány a ověřeny pomocí numerického simulačního modelu na ČVUT Praha (České vysoké učení technické v Praze) a hydraulického modelu na BOKU Vídeň (University of Natural Resources and Life Sciences in Vienna).

Každý HOBAS lapák písku je přizpůsoben daným požadavkům s ohledem na mnoho faktorů, včetně velikosti pevných látek a časech usazování, stejně tak jako vstupní průtokové rychlosti. To zaručuje nejlepší možný výkon usazování a vypouštění a je tak optimalizovaný pro dlouhodobý výkon malé vodní elektrárny.