HOBAS trubní systém pro bezvýkopové aplikace

Bezvýkopové protlačování trub/mikrotuneláž

Když je potřeba uložit potrubí ve velkých městech nebo v oblastech s vysokou hustotou osídlení, chráněných krajinných oblastech, či pod vysoce frekventovanou komunikací, je mikrotuneláž často zvolena jako nejméně rušivá metoda instalace. Díky procesu odstředivého lití mohou být HOBAS beztlaké i tlakové trouby vyrobeny s vysokou pevností v tlaku a s tloušťkou stěny spolehlivě odolávající silám, kterým jsou trouby vystaveny při procesu protlačování. S jejich hladkým, téměř nenasákavým vnějším povrchem, vysokou přesností vnějšího profilu a relativně nízkou hmotností mají trouby HOBAS Jacking Pipe System velkou výhodu nad ostatními materiály. Navíc umožňují provedení jednotlivých úseků s velkými délkami včetně protláčení do oblouku a redukují tak počet mezitlačných stanic a přístupových jam; například v Polsku ve Varšavě byl protlačen nejdelší úsek potrubí HOBAS De 3000 bez použití mezitlačné stanice v délce téměř 1 kilometr.

 Malý vnější průměr trub ve vztahu k jejich vnitřnímu průměru vede k řadě výhod. Například jsou zapotřebí menší protlačovací stroje, což znamená nižší náklady na zařízení a jeho pronájem; to vede ke snížení celkových nákladů stavby i k redukování přípravných prací ve startovací šachtě.

Protlačování do oblouku

Z ekonomických i ekologických důvodů je protlačování potrubí do oblouku stále více využíváno jak projektanty tak i investory. Rozdělení protlaku na přímé úseky se změnami směru uvnitř šachet vyžaduje častější použití obslužnýc jam, které bývají v mnoha případech také hlubší. Při použití zakřivených úseků lze lépe optimalizovat množství i hloubka těchto obslužných jam.

HOBAS CC-GRP protlačovací trubky mají unikátní výhodu při protláčení do oblouku. Jejich pružnost a vysoká pevnost v tlaku jsou předurčeny pro toto použití. HOBAS trouby pro mikrotuneláž reagují na excentrické zatížení určitou deformací jejich konců. Trouby tak zůstávají v plném kontaktu spolu navzájem bez použití roznášecích dřevěných kroužků. To umožňuje optimální přenos tlačných sil a vyšší přesnost řízení mikrotuneláže.

 Všechny HOBAS výrobní závody v Evropě jsou certifikovány podle normy ISO 25780 u TÜV Süd.

HOBAS výhody

 • možnost protlaku do oblouku
 • nižší náklady na strojní vybavení
 • menší množství vytěženého materiálu
 • široká variabilita
 • delší délky jednotlivých úseků
 • menší počet šachet
 • vyšší přesnost řízení
 • nižší tlačné síly
 • vynikající hydraulika
 • menší potřeba údržby
 • dlouhá životnost

 

Relining

 Když už není možné provést opravu poškozeného potrubí, jsou zodpovědné osoby konfrontovány s rozhodnutím, zda poškozené potrubí renovovat či kompletně vyměnit. Druhá možnost má tu nevýhodu, že je většinou finančně náročná a navíc práce negativně ovlivňují městské oblasti, ve kterých jsou kanalizační řady situovány. Relining je proces, kdy je stávající potrubí vyvložkováno novým potrubím s menším profilem – původní potrubí je tak renovováno při zachování provozu. Vzhledem k nízké hmotnosti, odolnosti vůči korozi, jednoduchému způsobu spojování pomocí osazených spojek a pevnosti při vyplňování meziprostoru jsou HOBAS CC-GRP a NC Line systémy ideální pro tyto aplikace. Maximální průtok v potrubí je dokonce ještě vyšší než ve stávajícím potrubídíky hladkému vnitřnímu povrchu trub (nízký koeficient drsnosti) a relativně tenké tloušťce stěny HOBAS trub.

Rozsah dodávek
Vnější průměr [De] 272 - 3600 mm
Jmenovitá tlaková třída [PN] 1 - 10 bar
Jmenovitá tuhost [SN] 32000 - 1000000 N/m²
Doplňkové výrobky - Praktické zapuštěné spojky
- Trouby pro mezitlačné stanice
- Mazací otvory
- šachty pro potrubí
- Relining se standardnímo troubami and nekruhovými profily (NC Line)